Hva: Kommunestyre
Hvor: Digitalt møte
Når: 1. februar 2021

Saker

 • Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 14.12.20
 • Fremtidig organisering av skog og viltforvaltning - Struktur - tjensteområde Samfunnsutvikling
 • Lovlighetskontroll av Eigersund kommunestyres vedtak i sak 95/20
 • «Reglement for kontrollutvalget – sluttbehandling»
 • Organisering av Regionråd Dalane
 • Økonomisk støtte til Dalane utdanningssenter
 • Ny kommunal vigselsmyndighet
 • Ny Barnas representant i plansaker i Eigersund kommune
 • Valg av nye varamedlemmer til felles brukerutvalg for perioden 2019 - 2023
 • Kontrollutvalgets vedtak - forvaltningsrevisjon interkommunalt barnevern
 • Kontrollutvalgets vedtak - oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Elveparken del I
 • Kontrollutvalgets vedtak - oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet i eldreomsorgen
 • Interpellasjon fra John Mong (KRF) - gjennomgangstrafikk Egersund sentrum
 • Interpellasjon fra Solveig Ege Tengesdal (KRF) - psykisk helse - KS debatthefte 2021

Relaterte dokumenter

Flere videoer