Saker

 • 054/20Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 18.05.20
 • 055/20Tjenester til barn og unge i Eigersund kommune
 • 056/20Status og satsinger Dalane barnevern
 • 057/20Barn og unges kommunestyre 2020
 • 058/20Tertialrapport -økonomisk -for perioden januar -april 2020 for Eigersund kommune
 • 059/20Videre drift av byteltet, med ny tilleggsinformasjon
 • 060/20Lysgården Aktivitetssenter
 • 061/20Overtakelse av virksomhetLukket062/20Hellvik barnehage -plasskapasitet
 • 063/20Forprosjekt ny driftsbase for vei og utemiljø, vann og avløp og bygg og eiendom
 • 064/20Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 01.07.20 -30.09.24
 • 065/20Vurdering mulig nettfusjon mellom Dalane Energi og Lyse
 • 066/20Søknad om utvidelse av skjenkebevillingen for uteservingen på Kniv og Gaffel
 • 067/20Søknad om skjenkebevilling -7 Days
 • 068/20Søknad om skjenkebevilling -Grand hotell
 • 069/20Ressurskrevende tjenester 2019 -rapportering
 • 070/20Detaljregulering for boliger Sandbakkveien 4 gnr. 13 bnr. 1515 mfl. Andre gangs behandling
 • 071/20Detaljreguleringsplan for småbåtanlegg Eidebukta gnr. 47 bnr. 719 mfl. -Andre gangs behandling
 • 072/20Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
 • 073/20Prosjektregnskap Vertskommunetilskuddet 2019
 • 074/20Bredbåndsutbygging i Eigersund kommune
 • 075/20Saksfremlegg politisk sak -Akson
 • 076/20Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 - etter høring
 • 077/20Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 -31.12.2024-etter høring

Relaterte lenker