Saker

  • Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets konstituerende møte 14.10.10 og kommunestyrets møte 25.11.19
  • Bosetting av flyktninger 2020
  • Høringsuttale - kommunedelplan for ny E39 - delstrekning Eigersund kommune Lyngdal vest - Ålgård
  • Økonomirapport for perioden januar - oktober (nov) 2019 - Eigersund kommune
  • Budsjett 2020 og økonomiplan 2021 - 2023 Eigersund Parkering KF
  • Budsjett 2020 og økonomiplan 2021 - 2023 for Eigersund Næring og Havn KF
  • Eigersund kommune - budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Saksdokumenter

Dokumenter for kommunestyret 16.12.2019