Hva: Kommunestyremøte, Eigersund kommune
Hvor: Grand hotell, Egersund
Når: 17. desember 2018 fra 09:00

Dagens saker

 • Godkjenning av møteprotokoll fra Kommunestyrets møte 29.10.18
 • Økonomirapport for perioden januar - november 2018 for Eigersund kommune
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 for Eigersund Næring og Havn KF
 • Budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022 Eigersund Parkering KF
 • Eigersund kommune – budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022
 • Leder og stedfortreder for barnevernet
 • Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg 2019 - 2030
 • Opprettelse av Egersund Landstrøm AS
 • Søknad om salgsbevilling - Extra Bøesenteret
 • Aksjonæravtaler og vedtekter i forbindelse med omdanning av Dalene Miljøverk til AS (fra IKS)
 • Søknad om ny skjenkebevilling for Mungåt Ølbar etter eieskifte

Relaterte dokumenter