Andre og siste del

Første del

Orienteringer

 • 17.50 Orientering stiftelsen Viberodden fyr v/ Johan Aakre
 • 18.15 Orientering overordnet beredskap–covid 19

Saker

 • 104/20 Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 28.09.20
 • 105/20 Ny kommunal forskrift om orden i og bruk av farvann og havner
 • 106/20 Prisliste Egersund Havn
 • 107/20 Investeringsprogram for bygg og anlegg 2021 -2029
 • 108/20 Renovering Husabø barneskole, Husabø ungdomsskole, og GrøneBråden skole
 • 109/20 Søknader om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a
 • 110/20 Endringer i promillesats for eiendommer i Eigersund kommune
 • 111/20 Tertialrapport -økonomisk -for perioden januar -august 2020 for Eigersund kommune
 • 112/20 Detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. Andre gangs behandling
 • 113/20 Valg av vararepresentant  for frie medlemmer i Eigesund Ungdomsråd
 • 114/20 Valg av ny nestleder til levekårsutvalget for resten av perioden 2019 -2023.

Relaterte lenker