Kommunestyrets møte

Se sakskart og lenke til dokumenter nederst på siden


Situasjonen vedrørende covid-19


Innledning

Status for ny gravlund, SLT og prisutdeling Miljøfyrtårn

Relaterte lenker

Saker

079/20 Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 15.06.20 Åpen
080/20 Detaljreguleringsplan for boliger Mjåsundveien, Hellvik gnr. 60 bnr. 134, 135 mfl. Andre gangs behandling Åpen
081/20 Godkjenning av justert samarbeidsavtale og selskapsavtale Rogaland Revisjon IKS Åpen
082/20 Planstrategi for Eigersund kommune 2020 -2023 Åpen
083/20 Bruk av Skrivergården -ny driftsform Åpen
084/20 Regionalt kystpilgrimssenter Åpen
085/20 Behov for økte midler til tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Åpen
086/20 Forskrift om branntilsyn med bygninger, områder, m.m Eigersund kommune, Rogaland Åpen
087/20 Økonomiske mål for Budsjett 2021 -iht Kommunelovens krav Åpen
088/20 Gjennomføring av fjernmøter, kommunelovens § 11-7 Åpen
089/20 Møteplan for 2021 Åpen
090/20 Retningslinjer og behandling av næringsfond søknader Åpen
091/20 Valg av nytt varamedlem til Klagenemnd eiendomsskatt for perioden 2019 -2023. Åpen
092/20 Valg av nytt styre -Eigersund Parkering KF og Eigersund Parkering AS Åpen
093/20 Valg av medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2021 -31.12.2024. Åpen
094/20 Valg av nytt styre for Omstillingskommunen 2020 -2022 -Muligheter i Eigersund. Åpen
095/20 Reglement for kontrollutvalget -sluttbehandling Åpen
096/20 Interpellasjon fra Bente Gravdap (AP) -åpne idrettshaller i feriene Åpen
097/20 Interpellasjon fra Kristin Fardal Hovland (SV) -biblioteket -mye mer enn bøker Åpen
098/20 Søknad om fast skjenkebevilling for begrenset periode i Sommerteltet på Jerbanekaien Åpen
099/20 Nav Eigersund –Bjerkreim –nye lokaler Lukket
100/20 - 20/33854 - Interpellasjon fra Kari Johanne Melhus (SP) - Boligbygging på Helleland
101/20 - 20/30485 - Stimuleringsmidler - koronatiltak