Saker

 • 001/20 Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 16.12.19
 • 002/20 Søknad om utvidet skjenkeareal hos Berentsens Brygghus AS
 • 003/20 Ny politivedtekt for Eigersund kommune
 • 004/20 Utvidelse av eksisternde skjenkebevilling - Lille India
 • 005/20 Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i Eigersund kommune i perioden 2020 - 2023
 • 006/20 Reguleringsendring Hovland industriområde, Gartnerveien, andre gangs behandling
 • 007/20 Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Eigersund Næring og Havn KF for perioden 2019 - 2023
 • 008/20 Valg av representanter til Eigersund Ungdomsråd
 • 009/20 Svømmehaller i Eigersund kommune - utredning av muligheter for videre veivalg
 • 010/20 Handlingsplan 2020 Muligheter i Eigersund
 • 011/20 Sorenskrivergården
 • 012/20 Investeringsprosjektet Elveparken del 1 - Kontrollutvalgets behandling
 • 013/20 Eigersund kontrollutvalgs årsplan for 2020
 • 014/20 Interpellasjon fra Halvor Ø. Thengs (SV) - Krysset Jærveien/Tengsareidveien

Saksdokumenter