Eigersund kommune har som skoleeier ansvar for kompetanseutviklingen i grunnskolen. Målsettingen er å styrke lærernes kompetanse innen  klasseledelse, relasjonell kompetanse og faglig kompetanse for å øke elevenes læringsutbytte.

Planen skal være oppnåelig innen de økonomiske rammene i kommunen i perioden. Kommunens bevilgninger ses i sammenheng med statlige tilskuddsordninger til etter- og videreutdanning.

Relaterte dokumenter