Kontakt

Ytre Torvhusvei 2
4374 Egersund

990 98 403
assistanse@uninor.no          

Åpningstider

  • Mandag – fredag 8:00 - 12:00
  • Onsdag 8:00 - 15:00

Tilgjengelig på telefon i samme tidsrom

Kortvarig behov

Utlån av tekniske hjelpemidler med varighet under 2 år anses som korttidsutlån fra kommunens eget lager. Kommunen låner ut enklere hjelpemidler for 3 måneder om gangen. Kortidslageret har blant annet manuelle rullestoler, rollatorer, toalettforhøyere, dusjstoler, hjertebrett og støttestenger til utlån. Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke et generelt behov.

Hjelpemidler på kortidslån kan hentes og leveres på Kortidslageret i åpningstiden. Større hjelpemidler, hjelpemidler som krever montering, syn- og hørselshjelpemidler vil bli montert og utlevert av ansatte på Korttidslageret. Du skal i utlånsperioden behandle hjelpemiddelet på en slik måte at unødig verdiforringelse unngås.

Langvarig behov

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan NAV Hjelpemiddelsentral låne ut hjelpemidler til deg.

Kommunen og staten har avtaler på hvilke hjelpemidler du kan få låne. Det betyr at du ikke kan velge fritt blant alt som finnes på markedet. Fagpersonen som hjelper deg å søke kan informere deg om dette.

Kommunale fysio- eller ergoterapeuter bistår deg med utforming av søknaden om hjelpemidler. Enklere hjelpemidler kan formidles også av kommunale hjelpemiddelkontakter.

NAV hjelpemiddelsentral Rogaland leverer hver onsdag hjelpemidler ut til Korttidslageret. Du vil bli kontaktet når ditt hjelpemiddel har ankommet og kan selv komme og hente enklere hjelpemidler innenfor åpningstidene. Større hjelpemidler, hjelpemidler som krever montering, syn- og hørselshjelpemidler vil bli montert og utlevert av ansatte på Korttidslageret.

Vedlikehold og reparasjon

Du er selv ansvarlige for den daglige driften og renhold av hjelpemidler. Hjelpemidler som ikke lenger er i bruk må leveres tilbake til Korttidslageret og videre til NAV Hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlene er personlige og må ikke lånes ut til andre. Du er ansvarlig for at hjelpemiddelet blir behandlet på en slik måte at unødig verdiforringelse unngås.

Dersom hjelpemiddelet ikke fungerer lenger, ta kontakt med personalet ved Korttidslageret, tlf:99098403. De vil reparere om mulig og henviser videre til NAV Hjelpemiddelsentralen ved behov.

Akutt reparasjon

Hjelpemiddelsentralen har en egen ordning for akutt reparasjon. Dette gjelder situasjoner som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Utenom vanlig arbeidstid er det innført en telefonvaktordning med nummer. 992 28 677. Vakten vil vurdere å avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra din situasjonsbeskrivelse.