I tillegg etterlyses endringer i status på enkelte prosjekter, ettersom vi også arbeider med oppdatering av Kulturdepartementets anleggsregister.

Innspill sendes innen 10. oktober til

Eigersund kommune,
v/Dag Kjetil Tonheim
Postboks 580
4379 Egersund
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

Relatert lenke

Plan for kultur, idrettsanlegg og fysisk aktivitet