Saksdokumentene til kultur- og oppvekstutvalgets møte 7. april 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl. 19:30.

Du finner saksdokumentene her.  

EIGERSUND KOMMUNE

Kultur- og oppvekstutvalget

 

MØTEINNKALLING

 

Utvalg:

Kultur- og oppvekstutvalget

Møtested:

Formannskapssalen

Dato:

07.04.2011

Tidspunkt:

19:30

 

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

 

Avgjøres av utvalget:

 

011/11

Godkjenning av protokoll fra kultur- og oppvekstutvalgets møte 17.2.2011

012/11

2011 kulturmidler/idrettsmidler

013/11

Forsterket avdeling - Lagård ungdomsskole

014/11

Ordensreglement for grunnskolen i Eigersund

015/11

Nasjonale prøver 2010

016/11

Søknad om tilskudd til 1. mai arrangement 2011

017/11

Referatsaker til kultur- og oppvekstutvalgets møte 7.4.2011

018/11

Spørsmål/orienteringer i kultur- og oppvekstutvalgets møte 7.4.2011.

 

 

Egersund, 30. mars 2011

 

Thor Kristian Klepp, utvalgsleder   Målfrid Espeland, utvalgsekretær

 

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 

  - Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 / 489 98 717,  Målfrid Espeland eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.

 

-   Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

 

            - Elin S. Hjørungnes (AP)  for Thor Dahle (AP)