Kurset er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert på en slik måte at det går utover funksjonsevne eller livskvalitet.

Noen vanlige tegn på depresjon:

  • Nedstemthet
  • Fravær av glede
  • Uro, konsentrasjonsvansker, grubling
  • Tap av energi
  • Søvnproblem
  • Tilbaketrekking, tanker om skyld og verdiløshet

Kurset er ikke terapi; det er kognitive teknikker og hjemmearbeid. Dette innebærer at du må være klar for å gjøre en innsats selv. Før deltakelse på kurset har du en forsamtale med en av kurslederne, hvor du får mer informasjon om kursets innhold og form, og sammen vurderer dere om kurset passer for deg.

Målet med kurset

  • Å redusere varighet og grad av depresjon
  • Å gjenvinne funksjon
  • Å forebygge nye perioder med depresjon

Praktisk informasjon

Kurset er et samarbeid med Mestringsenheten, som har utdannede kursledere, og holdes i Mestringsenhetens lokaler i Damsgårdsgaten 11, Egersund. Kurset går over en periode på åtte uker (en samling på 2,5 timer per uke). I etterkant av kurset arrangeres det to oppfølingssamlinger (etter noen uker).

Dette er et gruppebasert kurs, med 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka «Å mestre depresjon» blir brukt aktivt på hele kurset.

Egenandel: Kr. 300,-. Med denne egenandelen får du også tilgang til Frisklivssentralens øvrige tilbud i høst dersom du ønsker det (merk at noen tilbud også krever påmelding).

Påmelding: Kontakt Frisklivssentralen eller Mestringsenhetens kursledere Mariann Johansson/Inger Anne Slettebø (tlf. 47 47 16 85).