Tegn og symptomer på dette kan være:

  • fravær av glede
  • tristhet
  • tilbaketrekking
  • grubling
  • følelse av å være verdiløs
  • irritabilitet
  • konsentrasjonsvansker
  • uro

Hva kurset går ut på?

Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.

Praktiske opplysninger

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset går over 8 uker, og hver samling varer i 2,5 time. Det er vanligvis 8 – 12 deltakere på hvert kurs. Etter kurset er det 2 oppfølgingsmøter. For mer informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med kurslederne i mestringsenheten Mariann Johansson på mobil 970 14 167 eller Janne Ivesdal på mobil 489 99 297.