Eigersund Brann og Redning følger Norsk brannvernforening og setter ladevett er i fokus.

Dette er Ladevettreglene

  1. Lad i rom med røykvarsler
  2. Lad når du er våken og til stede
  3. Les og følg produsentens bruksanvisning
  4. Bruk helst original lader
  5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  6. Ikke lad i senga
  7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  8. Bytt ut skadet utstyr
  9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.

Brannvernuka

Brannvernuka arrangeres hvert år i uke 38, som en uke med med ekstra fokus på brannsikkerhet i Norge. Formålet er å bevisstgjøre befolkningen om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker. I år settes det ekstra fokus på ladevett.

Relaterte lenker