Lokalt administreres behandlingstiltaket av NAV. NAV oppnevner en veileder som følger hele prosessen. Den som ønsker å søke, må fylle ut LAR sitt søknadsskjema. Deretter innhenter veilederen aktuelle opplysninger hos f. eks. fastlege, behandler, politi eller andre instanser. Søknaden sendes så til LAR Helse Stavanger som er den instansen som innvilger eller avslår søknaden. Alle som innvilges LAR, skal ha en ansvarsgruppe som møtes jevnlig hver 4. til 6. uke. Ansvarsgruppa har hovedansvaret for oppfølging av brukeren. Det bør være et mål at bruker får utdelt medisinen av sin fastlege som også tar urinprøver. Utdeling av medisin i helgene gjøres i henhold til kommunens prosedyrer. Rusomsorgen i kommunen deler ut medisin til, og innhenter urinprøver hos, noen av kommunes LAR pasienter. Når en bruker har gått en tid på LAR og har hatt negative urinprøver, kan han få utdelt medisinen en gang pr. uke.