Søknadsfrist er torsdag 27. mai 2021.

Se også vår temaside for barnehage og søknadsskjema.

Henvendelser eller spørsmål på telefon 51 46 82 40 eller 51 46 82 43.