Husabø skole er en 1-7-skole med ca 380 elever. Ca 50 av elevene er minoritetsspråklige. Språkgruppe for nye minoritetsspråklige elever er lagt til skolen. Skolefritidsordningen har ca 130 elever.

Rundevoll skole har ca 200 elever. Skolen er Eigersund kommunes ressursskole for elever med diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser (ASF). Elevene i denne avdelingen er så langt som mulig integrert i ordinære klasser. Skolefritidsordningen har ca 50 elever.

Ledige stillinger finner du her.