Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Ledig vikariat for sykepleier

Avdelingene Stien og Tunet gir bofellesskap-tilbud til personer med demens sykdom. Vi har 20 plasser. Vi er et godt team som består av sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi har nå ledig vikariat i 70% stilling (evt lavere inntil 50% dersom det er ønskelig). Stillingen innebærer 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. 

Vernepleier

Avdeling Bekkefaret gir bofellesskap-tilbud til psykisk utviklingshemmede. Vi har nå ledig nyopprettet 100 % stilling for vernepleier. Stillingen innebærer 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgavene er varierte og både sykepleie-og vernepleieoppgaver skal utføres

Sykepleier

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 33 % fast sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger.  Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg, samt 5 aftenvakter på ukedager som starter kl 15. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle av...

Sykepleier

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 100 % fast sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger.  Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg, samt dagvakter og aftenvakter i ukene. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle avdelinger.

Rektor Helleland skole

Vil du lede og videreutvikle Helleland skole?   Det er ledig 100% fast stilling som rektor ved  Helleland skole, Eigersund kommune fra 01.08.2020 Helleland skole er en 1 – 7 skole med 46 elever. Skolen har ca 11 årsverk fordelt på rektor, lærere, sfo-leder, assistenter og miljøterapeuter. For mer informasjon om skolen vises...

Kjøkkenassistent

Det er ledig fast 13,2 % helgestilling ved Lagård kommunale kjøkkendrift.Vi trenger også ringevikarer og vil vurdere samme søkergrunnlag mot denne type oppdrag.

Sykepleier i vikarbank

 Det er til en hver tid behov for vikarer som er sykepleiere innenfor helse- og omsorgsavdelingen i Eigersund kommune. Det skal derfor opprettes vikarbank-stillinger for sykepleiere som tar sikte på å løse planlagt vikarbehov. Stillingene knyttes administrativt opp under aktuelle enheter, men kan bli satt til å jobbe på tvers av enhete...

Publisert | Oppdatert 07. februar 2019