Ønsker du å søke på flere stillinger, må du sende inn en søknad for hver av dem.

Hvis du har søkt stilling før, vil din CV ligge tilgjengelig ved innlogging med brukernavn og passord. Er du ny søker må du registrere personalia og CV ved å velge «Søk på stillingen». Nytt brukernavn og passord vil samtidig tildeles for eventuelle fremtidige søknader.

Ledige stillinger

Ledige stillinger - Ferievikarer - Interne stillinger

Mangfold i Eigersund kommune

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Rettigheter og plikter

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Vi tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og varierte og utfordrene arbeidsoppgaver avhengig av interessefelt og kompetanse. Stillingene gir svært gode muligheter for faglig utvikling. Eigersund kommune tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger.