Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Miljøveiledere

Styrket barnehagetilbud i Eigersund kommune gir spesialpedagogisk hjelp til barn med særlige behov både i kommunale og private barnehager.Vi har ledig 2 faste stillinger.

Prosjektleder

Prosjekt og utbygging i Eigersund kommune er organisert under tjenesteområdet for tekniske tjenester. Oppgaver og ansvar er planlegging og styring av større investeringsprosjekter i kommunen, slik som skoler, barnehager, brannstasjon, rådhus og lignende  Stillingen vil være organisert under tjenesteområde tekniske tjenester, og rapport...

Helsefagarbeider

Distrikt 2 har ledig 50% stilling som helsefagarbeider. Stillingen har arbeidstid 3.hver helg, dag/kveld

Vernepleier

Er du faglig interessert, nytenkende, kreativ, omsorgsfull og en god kollega. Da er du kanskje vår nye medarbeider. Vi har ledig 100% fast stilling som vernepleier på Lysgården aktivitetssenter med arbeid hver 3. helg i bolig, Pt Kvernstua. Lysgården aktivitetssenter gir dagtilbud til personer med utviklingshemming. Aktivitetssenteret skal g...

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA ) for en ung jente på 10 år som trenger praktisk bistand slik at hun får ivaretatt sine behov for livsutfoldelse og aktivitet på lik linje med jevnaldrende.

Sykepleier - nattpatruljen

Det er ledig 59,15% vikariat som sykepleier i nattpatruljen knyttet til hjemmesykepleien f.o.m. 22.06.2020. Stillingen er turnusbasert  med arbeid hver 3.helg, og vakter på natt.Det er mulighet for forlengelse utover fastsatt sluttdato, 15.08.2021 Vi ønsker en person med interesse for hjemmesykepleie. Som sykepleier møter du hjemmeb...

Sykepleier

Distrikt 1 har ledig stilling som sykepleier.Enheten yter hjemmesykepleie/nødvendig helsetjenester til hjemmeboende innenfor et angitt geografisk område i Eigersund kommune. Stillingen som sykepleier er turnusbasert med arbeid hver 3.helg, samt dagvakter/kveldsvakter. Vi retter fokus på god pasientoppfølging og har ressurs- og kompetansegrup...

Sykepleier

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 33 % fast sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger.  Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg, samt 5 aftenvakter på ukedager som starter kl 15. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle av...

Helgestillinger-helsefagarbeider/student 

Ved Kjerjaneset Bo og servicesenter er det ledig tre helgestillinger (10-19 %) for helsefagrabeider/student.Kjerjaneset består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap for personer med demenssykdom, med i alt 21 faste beb...

Sykepleier

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 100 % fast sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger.  Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg, samt dagvakter og aftenvakter i ukene. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle avdelinger.

barne- og ungdomsarbeider

Det er ledig ca 60 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Hellvik skole. Hellvik skole er en 1 - 10 skole med  ca 120 elever og  ca 20 ansatte. For mer informasjon om skolen vises til https://www.hellvik.eigersundskolen.no 

Kommunalt ansatt lege

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsd...

Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege - Blandeverket legesenter

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsd...

Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege - Sjukehusdoktoren legesenter

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsd...

Miljøveiledere i grunnskolen

Ved grunnskolene i Eigersund kommune er det ledig et visst antall faste og midlertidige stillinger som miljøveielder fra 01.08.2020, stillingsstørrelsene varierer fra 50 % - 100 %. Det er ledige stillinger ved Rundevoll skole, Grøne Bråden skole, Helleland skole, Hellvik skole, Eigerøy skole og  Lagård ungdomsskole. Andre skoler kan b...

Barne- og ungdomsarbeidere  barnehage

Ved Slettebø barnehage, Grøne Bråden barnehage og Hellvik barnehage er det ledig et visst antall faste og midlertidige stillinger som barne- og ungdomsarbeidere, stillingene varierer fra 50 % til 100 %.For mer informasjon om barnehagene vises til https://slettebo.barnehage.eigersund.no/, https://grone-braaden.barnehage.eigersund.no/,&nbs...

Sykepleier i vikarbank

 Det er til en hver tid behov for vikarer som er sykepleiere innenfor helse- og omsorgsavdelingen i Eigersund kommune. Det skal derfor opprettes vikarbank-stillinger for sykepleiere som tar sikte på å løse planlagt vikarbehov. Stillingene knyttes administrativt opp under aktuelle enheter, men kan bli satt til å jobbe på tvers av enhete...

Sykepleier

Det vil fra 17.08.20 bli ledig en deltidsstilling for sykepleier ved Korttidsavdelingen 2 vest. Stillingen er med arbeid hver 3.helg i turnus i en spennende og aktiv avdeling med mye sykepleieroppgaver i et godt og tverrfaglig miljø. Stillingen kan blant annet være aktuell for sykepleiere som ønsker å gå redusert stilling, eller som ønsker...

Publisert | Oppdatert 07. februar 2019