Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Spesialpedagog

Eigersund kommune organiserer det spesialpedagogiske tilbudet i private og kommunale barnehager. Det er knyttet både spesialpedagoger, miljøveiledere og assistenter til styrket barnehagetilbud.Vi trenger flere spesialpedagoger i teamet vårt.Blir du en av oss? 

Sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter og elever

Vi har ledig flere helgestillinger ved Lundeåne bo- og servicesenter. De fleste helgene er 3. hver helg. Vi har ledig stilling innen: Bofellesskap psykiatriBofellesskap for personer med demensBrukerstyrt personlig assistent.

Helsefagarbeider

Lagård bo og servicesenter består av 5 avdelinger. Vi er omkring 90 ansatte fordelt på spesialsykepleiere, sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeider, assistenter og administrativt personell. Stillingen er knyttet til avdelingene Stien og Tunet som er bofellesskap-tilbud til demente beboere. Her får du anledning til å jobbe i tverrfaglig te...

Vernepleier

Avdeling Bekkefaret gir bofellesskap-tilbud til psykisk utviklingshemmede. Vi har nå ledig nyopprettet 100 % stilling for vernepleier. Stillingen innebærer 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgavene er varierte og både sykepleie-og vernepleieoppgaver skal utføres

Sykepleier

Vi søker ny sykepleierkollega i en nyopprettet fast 80% stilling. Stillingen er for tiden knyttet til avdelingene Utsikten og Solglimt. Utsikten er kortidsavdeling og Solglimt er langtidsavdeling med totalt 20 plasser. Stillingen innebærer 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. 

Vannområdekoordinator

Ledig stilling som prosjektleder for Dalane vannområde, seksjon for vei og utemiljø. Stillingen er midlertidig med mulighet for fast ansettelse. 

Sykepleier

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig to 100 % sykepleierstillinger.Arbeidsstedet består av ulike avdelinger.  De to stillingene er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Den innebærer arbeid hver 3. helg, samt dagvakter og aftenvakter i ukene. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle avdelinger.

Tømrer

Det er ledig 100 % fast stilling som tømrer for seksjon bygg og eiendom.

Sykepleier/helsesekretær

Stillingen er lokalisert på Eigersund kommunale legesenter.  Legesenteret er bemannet med tre leger, LIS lege, og 3 årsverk hjelpepersonell

Kommunejurist

Stillingen har sitt primære arbeidssted ved seksjon byggesak. Byggesak har for tiden 5 årsverk og inngår i tjenesteområdet Samfunnsutvikling sammen med seksjonene oppmåling, plan og landbruk, næringsutvikling, folkehelse og sykkelbyen. Stillingen vil arbeide både med tjenesteområde Samfunnsutvikling (primært byggesak) og tjenesteom...

Sykepleier i vikarbank

 Det er til en hver tid behov for vikarer som er sykepleiere innenfor helse- og omsorgsavdelingen i Eigersund kommune. Det skal derfor opprettes vikarbank-stillinger for sykepleiere som tar sikte på å løse planlagt vikarbehov. Stillingene knyttes administrativt opp under aktuelle enheter, men kan bli satt til å jobbe på tvers av enhete...

Helsefagarbeider

Det er ledig 55,64 % stilling som helsefagarbeider ved Lagård sjukeheim, avd. 3 ABC. Stillingen er turnusbasert med arbeid 2. hver helg

Publisert | Oppdatert 07. februar 2019