Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Helsefagarbeider

Vi har ledig en stilling på ca 67% i Mestringsenheten, Eigersund kommune. Stillingen er primært knyttet til Fyrlyssenteret som er en del av ROP - teamet. Personen som blir ansatt vil ha hovedansvaret for driften av Fyrlyssenteret. Vi arbeider for tiden med å utvide og utvikle aktivitetstilbudet på Fyrlyssenteret, og den som blir ansatt ...

Sykepleier natt

Lagård bo og servicesenter har ledig fast 63 % stilling for sykepleier på natt. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg. Bo- og servicesenteret har 50 plasser fordelt på 5 avdelinger. Vi har Bekkefaret som gir bofellesskapstilbud til personer med psykisk utviklingshemming, Stien og Tunet som er avdelinger for personer med demens og Utsikten...

Helsefagarbeider

Lagård bo og servicesenter har fra medio juni ledig 30 % fast stilling som helsefagarbeider i 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen er for tiden tilknyttet avdeling Tunet som er bofellesskapstilbud til personer med demens. Eigersund kommune har startet en prosess med å få sine sykehjem og bo- og servicesentre sertifisert som...

Helsefagarbeider

Lagård bo og servicesenter har ledig 53 % fast stilling for helsefagarbeider i 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen er for tiden knyttet til 3. etasje som består av Utsikten med 10 korttidsplasser og Solglimt med 10 langtidsplasser. Eigersund kommune har startet en prosess med å få sine sykehjem og bo-og servicesenter serti...

Sykepleier

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 33 % fast sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger.  Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg, samt 5 aftenvakter på ukedager som starter kl 15. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle av...

Helsefagarbeider 

Kjerjaneset består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap for personer med demenssykdom, med i alt 21 faste beboere, samt 21 serviceleiligheter for eldre/funksjonshemmede, og eget kjøkken. Den aktuelle stillingen ...

Helgestillinger-helsefagarbeider/student 

Ved Kjerjaneset Bo og servicesenter er det ledig fire helgestillinger (10-13 %) for helsefagarbeider/student.Kjerjaneset består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap for personer med demenssykdom, med i alt 20 faste be...

Sykepleier

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 100 % fast sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger. Enheten har 3 bofellesskap beregnet for personer med demenssykdom, samt 21 serviceleiligheter. I tillegg er det dagsenter på enheten. Den aktuelle stillingen har de fleste vakter knyttet til arbeid i bofellesskapene. På noen vak...

Dansepedagog

Det er ledig ca.20% vikar stilling som dansepedagog  ved  Kulturskolen, Eigersund kommune fra 1.8.21-31/7 22. Eigersund kulturskole søker lærere som er villige til å være med å utvikle et kreativt og spennende og til tider hektisk arbeidsmiljø. Vi setter eleven i sentrum for vår undervisning og ønsker å utvikle skapende s...

Senior Nettverkskonsulent

Vi leter etter deg som har god IKT kompetanse, stor arbeidskapasitet, er selvstendig, strukturert og serviceinnstilt til vår ledige faste 100% stilling som Senior NettverkskonsulentIKT i Eigersund kommune er organisert under tjenesteområdet Organisasjon og læring og består i dag av 5 ansatte i tillegg til en lærling.  IKT-tjenesten er ...

Pedagogiske ledere

Eigersund kommune søker pedagogiske ledere i faste og midlertidige stillinger. Fra 01.08.2021 er det ledige faste og midlertidige stillinger i Hellvik barnehage og Slettebø barnehage. Det er også ledig midlertidig stilling i nye Rundevoll barnehage. Varighet og stillingsstørrelse på de midlertidige stillingene varierer. Dersom det blir ledi...

Barne- og ungdomsarbeider

Vi har ledig et visst antall faste og midlertidige stillinger som barne- og ungdomsarbeidere i følgende barnehager;Nye Rundevoll barnehage (20 % fast og opp til 80 % midlertidig), Hellvik barnehage (50 - 100 %), Slettebø barnehage (ca 140 % midlertidig). Midlertidige stillinger gjelder for barnehageåret 21/22.Nye Rundevoll barnehage flytter t...

Pedagogisk psykologisk rådgiver / Spesialpedagog

PP-tjenesten i Eigersund kommune er felles for alle Dalane kommunene. Vi er opptatt av barnets beste, tidlig innsats og inkludering i skole og barnehage. Vi er et faglig kompetent team, bestående av PP-rådgivere, spesialpedagoger, psykolog og logopeder. Med deg på laget blir vi til sammen 12 saksbehandlere, samt leder og sekretær. Vi holder ...

Sykepleier i vikarbank

Det er til en hver tid behov for vikarer i Eigersund kommune. Det er derfor opprettet vikarbank-stillinger for sykepleiere som tar sikte på å løse planlagt vikarbehov. Stillingen kan bli satt til å jobbe på tvers av enheter. Ansettelse innebærer å gå i de vikariater som til en hver tid er ledig i helse- og omsorgsavdelingen. Turnusen k...

Helsefagarbeider

Vi har ledig års vikariat, og søker flere fagutdannede som kan være med å skape flere gode dager for våre beboere. Hos oss jobber du pasientnært, og i tett samarbeid med beboerne selv, pårørende, frivillige og andre ansatte. Avdelingen jobber aktivt med å bli godkjent som Livsgledesykehjem. 

Leder Korttidsavdelingen 2 vest og Dalane legevakt

Vi søker en engasjert, motivert og inspirerende leder til Korttidsavdelingen 2 vest og Dalane legevakt. Korttidsavdelingen har 20 senger, hvorav 3 lindrende senger og 2 ØHD-senger. Dalane legevakt er en interkommunal legevakt som har åpent på kvelder, netter og helger. Lederstillingen innebærer videre et ansvar for Forvaltningsenheten, som ...

Helgestillinger 2 vest

Ved Korttidsavdelingen 2 vest er det ledige helgestillinger fra ca 16.08.21. Det er ledig stillinger hver 2. og hver 3.helg, med stillingsprosent ca 12-20%. Stillingene passer blant annet for sykepleiestudenter eller andre som har en påbegynt helsefaglig utdannelse.