Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsd...

Vernepleier eller annen relevant bachelor/høyskole

Ledig 100 % fast stilling som vernepleier/miljøterapeut i bolig for utviklingshemmede i Miljøtjenesten Slettebø/Lagård. For tiden Tomannsboligen. Stillingen er turnusbasert med arbeid hver tredje helg og arbeid på dag og kveldstid etter gjeldende arbeidsplan.

Vernepleier

Ledig 100 % vikariat som vernepleier i bolig for utviklingshemmede i Miljøtjenesten Slettebø/Lagård. For tiden Ryggjagården. I tillegg er for tiden cirka 15 % av stillingen ved aktivitetssenteret. Stillingen er turnusbasert med arbeid hver tredje helg og arbeid på dag og kveldstid.

Barnevernkonsulent

Barnevernkonsulent er kontaktperson og saksbehandler for barn og ungdom samt deres foreldre i tråd med lov om barneverntjenester, andre lover, regler, retningslinjer, veiledere og rutiner som gjelder for tjenesten.  Stillingen er hovedsaklig dagsbasert, men medfører arbeid på ettermiddag, kveld, natt og helg bla. i forbindelse med barnevernv...

Barnevernkonsulent

Barnevernkonsulent er kontaktperson og saksbehandler for barn og ungdom samt deres foreldre i tråd med lov om barneverntjenester, andre lover, regler, retningslinjer, veiledere og rutiner som gjelder for tjenesten.  Stillingen er hovedsaklig dagsbasert, men medfører arbeid på ettermiddag, kveld, natt og helg bla. i forbindelse med barnevernv...

1.sekretær

Stillingen er en av to 1. sekretærstillinger i barneverntjenesten som har ansvar for merkantile oppgaver, herunder ekspedisjon og publikumsmottak samt oppgaver knyttet til lønn, økonomi og arkiv. 1. sekretærene har en sentral støttefunksjon innad i barneverntjenesten og samarbeider også tett med personal og økonomiavdelingen i kommun...

Ferievikarer

Eigersund kommune trenger ferievikarer sommeren 2019. Aktuell periode er 24.06.19 - 19.08.19.

Helsefagarbeider

Mestringsenheten gir tjenester til kommunens innbyggere som har utfordringer med psykisk helse, og/eller rusutfordringer. Vi har nå ledig 24,4% fast stilling som helsefagarbeider i rusteamet. Stillingen er en turnusstilling med arbeid hver 3. helg. Lørdag og søndag jobbes det pr i dag 10 - timers vakter.

Sykepleier

Det er ledig 100 % vikariat som sykepleier ved Lagård sjukeheim, avd. 3ABC til utgangen av februar 2020. Stillingen er turnusbasert.

Publisert | Oppdatert 07. februar 2019
Skriv ut