Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Pedagogisk leder

Det er ledig to vikariater,100 % stilling som pedagogisk leder i Rundevoll barnehage (23.04.2019 - 31.07.2020) og Slettebø barnehage (03.05.2019 - 26.03.2020)For mer informasjon om barnehagene vises til http://rundevoll.barnehage.eigersund.no/ og http://slettebo.barnehage.eigersund.no/ 

leder for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Vår nåværende leder blir pensjonist og vi søker en dyktig og engasjert etterfølger.PPT har ansvar for å utrede og ta standpunkt til om barn og voksne har behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. De skal også bidra til at virksomhetene blir i stand til å drive tilpasset opplæring og at den enkelte får støtte og hjel...

undervisningsinspektør

Det er ledig 100 % fast stilling som inspektør ved Hellvik skole.Hellvik skole er en 1.-10.-skole i Eigersund kommune, med rundt 120 elever.

Ferievikarer

Eigersund kommune trenger ferievikarer sommeren 2019. Aktuell periode er 24.06.19 - 19.08.19.

Helsefagarbeider

Lagård bo og servicesenter har ledig helgestilling for helsefagarbeider på avdeling Bekkefaret.Bekkefaret består av 10 leiligheter i bofellesskap med tilbud til psykisk utviklingshemmede.  

Sykepleier

Det er ledig 100 % vikariat som sykepleier ved Lagård sjukeheim, avd. 3ABC til utgangen av februar 2020. Stillingen er turnusbasert.

Ferievikar - brannkonstabel

Det er ledig jobber som vikar for brannkonstabeler ved Eigersund brann- og redningsvesen, f.o.m. 24.06.2019-19.08.2019

Ingeniør/Rådgiver

Det er ledig en 100% nyopprettet fast stilling som Ingeniør/Rådgiver ved Teknisk avdeling, seksjon Vann og avløp i Eigersund kommune.  Seksjon Vann og avløp har ansvar for alle offentlige vann- og avløpsanlegg i kommunen. Seksjonen har 18 stillinger og drifter ledningsnett, flere vannbehandlingsanlegg, høydebassenger, trykkøkningsstasj...

Fagarbeider/Rørlegger

Det er ledig en 100% fast stilling som Fagarbeider/Rørlegger ved Teknisk avdeling, seksjon Vann og avløp i Eigersund kommune.  Seksjon Vann og avløp har ansvar for alle offentlige vann- og avløpsanlegg i kommunen. Seksjonen har 18 stillinger og drifter ledningsnett, flere vannbehandlingsanlegg, høydebassenger, trykkøkningsstasjoner, fl...

Vei- og utemiljøsjef

Leder av seksjon vei- og utemiljø. Seksjonen har 19 ansatte og består av en administrasjon med 2 rådgivere og en prosjektleder, og en driftsenhet med en formann og 14 fagarbeidere.

Publisert | Oppdatert 07. februar 2019
Skriv ut