Kontaktinformasjon

Uninor står for utleie av bord, benker og scenemoduler. Dersom du ønsker å leie, ta kontakt med dem. 

Jan Helge Havsø
Telefon: 905 23 272
E-post: ordre@uninor.no