Dette er en lekeplass som sårt trengte en oppdatering etter mange år med slitasje. Lekeplassen blir ofte brukt av Tusenbein barnehage, som nå vil få et veldig kjekt område å være kreative og aktive på.

Eigersund kommune ved Vei og Utemiljø har i 2018 satset hardt for å øke aktiviteten med å renovere lekeplasser. Arbeidet med å renovere lekeplasser gjør vi i samearbeid med lokale velforeninger, og vi har hatt stor suksess dette året. I løpet av 2018 har vi satt i gang og gjennomført 14 forskjellige prosjekter på lekeplasser i hele Eigersund. Det er det viktig samarbeidet vi har med velforeningen som bærer frukter og vi ønsker flere velforeninger hjertelig velkommen til å melde sin interesse for et samarbeid med Vei og utemiljø sier prosjektleder for lekeplasser Espen Johannessen. 

I 2019 har vi planer om å gjennomføre like mang lekeplasser. De lekeplassene som står for tur i starten av året er Skrivarsfjell, Grønnedalan/Fjellveien, Tangenveien.

Relaterte lenker

Hvordan opprette velforening og få avtale om din lekeplass