Livsgledehjem er en sertifiseringsordning som sikrer at behovene til beboere ivaretas systematisk. Som eksempel vil en nå kartlegge beboernes tidligere historier og interesser og få hverdagens deres tilpasset dette. Målet er fine dager og god trivsel.

Kjerjaneset har totalt 41 leiligheter, hvorav 21 er serviceleiligheter og er leiligheter fordelt på 3 bofellesskap. Personalet vektlegger et variert aktivitetstilbud og tilrettelegger for at alle skal få en meningsfull hverdag. På senteret finner du en flott hage med utsikt ned mot elven.

Relaterte lenker

Diplom som viser at senteret nå har blitt et Livsgledehjem

Jenter fra Egersund kulturskole synger ABBA-sanger

Kjerjaneset bo og servicesenter med leder som holder en tale

Frivillige menn som griller utenfor Kjerjaneset bo- og servicesenter

Det holdes en tale for de fremmøtte