Livsgledehjem er en sertifiseringsordning som sikrer at behovene til beboere ivaretas systematisk. Som eksempel vil en nå kartlegge beboernes tidligere historier og interesser og få hverdagens deres tilpasset dette. Målet er fine dager og god trivsel.

Lagård bo- og servicesenter består av 5 avdelinger og 50 plasser på Bekkefaret, Tunet, Stien, Solglimt og Utsikten. Det meldes om god stemning på tilstelningen.

Relaterte lenker

Frivillige som serverer mat

Mange fremmøtte

Lagårds-bbs-7-NY.jpg

Lagårds-bbs-4-NY.jpg

Lagårds-bbs-2-ny-NY.jpg

Lagård bo- og servicesenter fra utsiden

Diplom med teksten Livsgledehjem