Dalane barnevern er i dag en interkommunal tjeneste mellom Eigersund, Lund og Sokndal kommune og der Eigersund kommune er vertskommune.

Kommunedirektøreren i Lund kommune har 26. november 2020 fremmet en sak til Lund kommunestyres møte 3. desember 2020 der forslaget er å si opp samarbeidsavtalen med Eigersund kommune 31.12.2020 fra med virkning fra 31.12.2020.

I saken, og skrivet med Eigersund kommunes kommentarer 3. desember 2020 til Lund kommune, er det referert til en forvaltningsrapport gjort av Rogaland Revisjon IKS på Dalane barnevern.

Rapporten er behandlet av kontrollutvalgene i Lund kommune 20, november 2020 og Eigersund kommune 26. november 2020.