Lovgrunnlag

Middagsombringing er en ikke lovpålagt tjeneste.

Beskrivelse

Eigersund kommune har tilbud om middagsutlevering til innbyggere over 70 år. Tilbudet gis 3 dager i uken og du kan velge antall middagsporsjoner ut fra ditt behov.

Du betaler selv for middag og utgifter knyttet til transport/utlevering. Middag som kjøres ut er kald ved levering. Middagen skal være et bidrag til ett variert kosthold og forebygge feilernæring.

Vurderingsmoment

Dersom du er under 75 år, vil ditt behov for middagsutlevering vurderes ut fra ernæringsrisiko/svikt.

Egenbetaling

Kommunen tar betalt for denne tjenesten.

Relaterte lenker

Matombringing i Eigersund