Fylkesveier

Er det problemer på en fylkesvei, så meld fra om problemet på telefon 175.

Hvilke veier er fylkesveier?

Oversikt over hva som er fylkesveier samt mer info om disse vienene kan en se på nettsidene til Rogaland fylkeskommune her.

Kommunale veier

Er det problemer på kommunale veier, så bruk vårt skjema "Meld fra om feil eller mangler". Er det hindringer i veien slik at trafikk ikke kommer forbi, så ta direkte kontakt med leder for vei og utemiljø Tone Eikeland.