De siste månedene har vi på Byggesakskontoret brukt mye unødvendig tid på å spore opp manglende kontrollerklæringer fra ansvarlige foretak. Vi minner på at før det kan utstedes midl. brukstillatelse og ferdigattest må det innsendes kontrollerklæringer fra alle ansvarlige foretak som har vært involvert i tiltaket. Det er også viktig at kontrollerklæringene er fullstendig utfylt og underskrevet for at den skal være gyldig. Ansvarlig søker for tiltaket er ansvarlig for at alle kontrollerklæringene blir innsendt. I fremtiden vil anmodninger om midl. brukstillatelse eller ferdigattest som ikke er fullstendige bli avslått.