Har du spørsmål? Fint om alle henvendelser i utgangspunktet går til kommunens veiledningstorg 51 46 80 00, som vil hjelpe deg videre slik at du får svar på det du lurer på.

Feil mottaker på faktura

Står det feil navn, dvs feil fakturamottaker, kan dessverre ikke kommunen hjelpe deg med å få endret dette. Grunnen til dette er at fakturamottaker hentes fra grunnboken hos Kartverket og det er eier av eiendommen som er ansvarlig for kommunale avgifter. Eier vil si tinglyst eier i eiendomsregisteret og det er alltid denne om vil få faktura for kommunale avgifter mm. Dette kan som nevnt, ikke kommunen endre. I forbindelse med overtakelse av eiendom må de involverte selv ta kontakt med megler/selger mm for å få rettet opp dette.

Avgift for vann- og avløp

For 2024 har avgiftene for vann økt med 50% og for avløp er økningen på 10%. Økningen henger sammen med investeringer innen vann og avløp, økt renteutgifter og generell prisstigning. 

Tjenesten vann og avløp er en selvfinansierende tjeneste, noe som betyr at kommunen ikke kan tjene penger på dette området. Inntekter og utgifter skal over tid gå i balanse. Gebyrsats justeres årlig av kommunestyret budsjettmøte i desember.

For de som har vannmåler
Vann og avløpsoppgjøret for 2023 er også inkludert på utsendt faktura. Dette gjelder kun for de som har vannmåler og betaler antatt forbruk i løpet av året, for så å få et sluttoppgjør når året er ferdig.

Du finner mer informasjon på vår nettside Vann og avløp og Gebyrregulativ for vann og avløp finner du her.

Eiendomsskatt

Kommunens eiendomsskattekontor har nylig sendt ut skatteseddel for den enkelte eiendom. Det er Skatteetatens verdivurderinger (formuesgrunnlag) som gir grunnlaget for kommunens beregning av kommunal eiendomsskatt. Satsen for kommunale eiendomsskatt vedtas hvert år av kommunestyret i budsjettbehandlingen i desember.

For 2024 ble skattesatsen for boliger og fritidsboliger vedtatt til 2,63 promille, en reduksjon fra 2,80 promille.

Den generelle skattesatsen for andre skattepliktige eiendommer er 5,9 promille. For ubebygde tomter er skattesatsen 1,0 promille.

De som har månedlig faktura, må være oppmerksom på at de ikke fikk faktura for eiendomsskatt i januar (med betaling i februar). Årsaken til det er at vi ikke kan sende ut faktura for eiendomsskatt før skatteseddelen er sendt ut. Dette innebærer at de på fakturaen for februar, også vil få eiendomsskatten for januar. 

Feieravgift

Her har det nå kommet en lovendring som gjør at det ikke lengre skal betales merverdiavgift (mva/moms) på denne tjenesten. 

Det som har månedlig faktura, betalte merverdiavgift for feieravgiften i januar og vil derfor får denne refundert på en senere faktura. Beløpet er ca. 10-15 kr. pr faktura.

MineFaktua

Kommunen har en selvbetjeningsløsning, MinFaktura, der du finner faktura sendt fra kommunen. Innlogging skjer via ID-porten. I løsningen kan du se ubetalte faktura, hva som er betalt, hva som står i rest, samt be om betalingsutsettelse.

Vær klar over at dersom du ønsker betalingsutsettelse, må du logge deg inn og be om dette før forfall. Ønsker du betalingsutsettelse etter forfallsdatoen, må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Ønsker du å endre fakturaen fra kvartalsvis til månedlige fakturaer, kan du dessverre ikke gjøre dette digitalt (ennå), men du må da ta kontakt med oss på e-post eller telefon.