Se til Regjeringens nettside for mere informasjon om gjenåpning til normal hverdag med økt beredskap.

Allikevel:

  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand), bør du teste deg. Dersom test er negativ og allmenntilstanden er god, kan du gå tilbake på skole/barnehage og arbeid. Per i dag oppfordrer vi til at du tar PCR test ved kommunens teststasjon dersom du har symptomer. Du kan melde deg til test her; lenke til digitalt skjema for koronatest.
  • Uvaksinerte som bor i sammen med en person som er blitt smittet, går i karantene. Man kan teste seg ut av karantene. Hva som blir aktuelt for deg, blir avgjort av kommunens smittesporingsteam.
  • Det anbefales test for øvrige uvaksinerte nærkontakter
  • Kommunens hurtigtester benyttes fortrinnsvis i de tilfeller der du er definert som nærkontakt til en person som har fått påvist Covid-19.
  • Dersom du tester positivt på en koronatest, skal du isolere deg. Dersom du har gjennomført en selvtest (som viser påvist koronavirus), ber vi deg ta kontakt med kommunens smittesporingsteam (tlf nr 404 03 142) som vil følge deg opp videre.

Generelle råd:

  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand).
  • Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
  • Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.