I Eigersund har vi fått mange nye unge innbyggere, og disse ønsker vi å kople på fritidsaktiviteter som passer deres interesser. Dette gir vennskap, tilhørighet og mestring sammen med jevnaldrende, og dermed en bedre hverdag. Henriette holder kontakten med de unge og deres familer, men også mot mot lag, foreninger og frivillige.

Til dette viktige oppdraget har vi nå fått fritidskoordinator Henriette Sandvik som nok vil få mange smil og tommler opp for sitt arbeid fremover.

Kontakt

Fritidskoordinator Henriette Sandvik
hensan@eigskole.no