Det vil si at fra og med i dag må publikum ta direkte kontakt med sin fastlege for spørsmål som tilhører ham. Har din fastlege ferie, eller er borte av andre grunner, ring hans vanlige telefonnummer og en svarer vil gi deg informasjon om hvem som er legens vikar og hvor du kan henvende deg. Dersom det oppstår sykdom på ettermiddag og kveld, som ikke haster, tar en dette opp med sin fastlege neste dag. Din fastlege planlegger sin arbeidstid etter dette og skal legge inn tid til direkte oppdrag.

I september vil det bli en endring i telefonsentralen på legevakten og denne endringen er blant annet forberedelse på dette.

Daglegevakten har en viktig rolle i å ivareta pasienter med akutt hjelpebehov. Det samme gjelder personer som ikke har fastlege her, for eksempel folk som jobber, men ikke bor i kommunen.

Legevakttjenesten er en del av helsetjenesten i Eigersund kommune. Legevaktens funksjon er å yte hjelp ved akutte skader eller sykdom kveld, natt, helg og høytid. Legevakten kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp hvor du ikke kan vente til du får time hos egen lege. I perioden 16:00-08:00 på hverdager og fra 08:00 - 08:00 i helg og ved høytider er legevakttjenesten et samarbeid mellom kommunene Eigersund, Sokndal og Bjerkreim samt Heskestad og Ualand i Lund.

En kommer i kontakt med legevakten  hele døgnet ved å ringe legevaktsentralen 51 49 43 43.

Relaterte lenker

Legevakten