Navn Iselin Seglem Levang
Alder: 36 år
Stilling: Koordinerende enhet og prosjektleder i Livslang Læring i prosjektprogrammet FRAM
Arbeidssted: 4.etg Lerviksgården 
 1. Beskriv deg selv med tre ord?
  Utadvendt, positiv og effektiv.
   
 2. Hvor og hva jobber du med? 
  Jeg er rådgiver i Koordinerende enhet. Her jobber jeg med å sikre at kommunen har helhetlige og koordinerte tilbud på tvers av tjenestene vi leverer. For eksempel kan det være samhandling internt med blant annet fysioterapeuter og ergoterapeuter, skole og spesialisthelsetjenesten. Jeg har også systemansvar for individuell plan.

  I tillegg til denne stillingen er jeg prosjektleder i Livslang læring, et av satsingsområdene i prosjektprogrammet FRAM. Her koordinerer jeg flere delprosjekter som er i oppstartfasen denne våren. Vi skal se på digital deltakelse for innbyggerne i kommunen, frivillighetspolitikk og sykefravær i Eigersund kommune. Det er også to delprosjekter som ledes av NAV. Et er rettet mot aktivitetstilbud for unge sosialhjelpmottakere, og det andre handler om å sikre arbeidstrening for flyktninger i introduksjonsprogrammet. Som dere hører så er det mye spennende som skjer i kommunen!
   
 3. Hvor lenge har du jobbet i Eigersund kommune? 
  Jeg har vært ansatt som Koordinerende enhet siden august i fjor. Før det hadde jeg vært ansatt siden 2013.
   
 4. Hva er det beste med å jobbe i Eigersund kommune og i stillingen din? 
  Hvis jeg skal nevne tre ting så vil jeg si at det er faglig interessant, kjekke og dyktige kolleger, og varierte arbeidsdager.
   
 5. Hva motiverer deg til å gjøre en god jobb? 
  Trivsel. I det så mener jeg gode relasjoner til dem du jobber med, motiverte medarbeidere og at jobben er faglig interessant.
   
 6. Hva bidrar du med for å skape god stemning på jobb? Har du noen tips og triks? 
  Gi av deg selv, ha positiv innstilling og sosialt engasjement. Jeg kan nevne at jeg er et ja-menneske – og har erfaring fra alle slags komiteer. Det sier vel sitt.
   
 7. Nevn en god eller morsomt opplevelse som du har hatt på jobb i kommunen? 
  Det jeg husker spesielt godt når jeg startet i Koordinerende enhet var sommerfesten som ble arrangert i fjor ute på Skadberg. Laget mitt hadde på seg diverse rekvisita (alt fra Elvis-parykk til afro), noe som skapte god stemning. Det må også nevnes at laget mitt vant, noe som gleder ekstra for en som meg med konkurranseinstinkt! Dette var en kick-start for meg i ny jobb.
   
 8. Hvis du skal framsnakke noen – hvem fortjener positiv oppmerksomhet? Begrunn gjerne hvorfor.
  Oi vanskelig... her kan jeg trekke fra mange! Hvis jeg må trekke frem noen så vil jeg si Ingeborg og resten av staben i Helse og omsorg. De er faglig flinke, og som ny så har de involvert og inkludert meg på en god måte.

1.intervju #frampå 2

Tre på tampen

Alltid et morgenbad i Lundeåne før jobb, eller gå i shorts hele året?  
Her må jeg si morgenbad i Lundeåne.
 

Hvilken uvane hadde du valgt, alltid le når du griner eller grine når du ler?
Grine når du ler. Fagpersonen i meg sier at det er en mer «korrekt følelse».
 

Til slutt, og dette er viktig, så vennligst følg nøye med: Svømmeføtter som føtter, eller lampeskjerm som hode?
Lampeskjerm på hodet. Tenker det ser mer fancy ut.

Takk for praten, Iselin!

 

FRAMsnakk? Hvem er vi?

FRAMsnakk-redaksjonen består i dag av Ida Birkeland Grova (prosjektkoordinator FRAM), Sem Hadland (kommunikasjonskonsulent), Kjersti Søyland Bye (mulighetsutvikler) og Hilde F. Nilson (fagleder digitalisering).

Tips oss gjerne om noen du vil lese om!