Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koordinerende enhet

Lerviksgården Koordinerende enhet har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, og spesialisthelsetjenester.

Lerviksgården

Hva gjør koordinerende enhet?

Koordinerende enhet jobber både på individnivå og systemnivå. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og enheter.

Puslespill

Hva er en koordinator?

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan du ha rett til å få tildelt en koordinator i kommunen.

Trygghet

Retten til individuell plan

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta.

flyfoto Egersund

Hvordan søke om koordinator eller individuell plan?

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen. Det innebærer at Koordinerende enhet skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i individuell plan og koordinatorrollen.

flyfoto Egersund

Pakkeforløpet for psykisk helse og rus

Vi ønsker å gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Kontakt

  • Telefon 51 46 80 94
  • Mobil 475 02 042

Postadresse

Eigersund kommune
v/ koordinerende enhet
Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Nytorget 9, 4370 Egersund - Lerviksgården , 4. etasje.

Ansatte

Iselin Seglem Levang
Rådgiver - 51 46 80 94