Høringsperiode:  Fredag 28.06.2019 – Fredag 23.08.2019

Denne høringen omfatter kun følgende områder:

  1. Fremtidig utvidelse av sentrumsområde S3.1 Eie
  2. Fremtidig byggeområder for industri og lager 5.1 og 5.2 IL og fremtidig byggeområde for bolig 5.3 og 2.1, Åsane
  3. Fremtidig byggeområde for bolig, Launesveien 21, Eie
  4. Fremtidig byggeområde for bolig, Hellvik 60/7 mfl
  5. Fremtidig G/S-veg langs Fv, Hellvik.

Høringsforslaget består i tillegg av endringer i  bestemmelsene til kommuneplanen.

Disse plandokumentene er også lagt ut i papirformat på følgende plasser: Plankontoret 2 etg. i Lerviksgården, Biblioteket på Amfi og Landbrukssenteret på Helleland.

Alle saker knyttet til høringen er i sin helhet lagt ut på kommunens hjemmeside under fanen kommuneplan og kan lastes ned der.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte plankontoret i 2 etg. i Lerviksgården, på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 95884976.

Merknader til planen kan sendes til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 23 august  2019 . Merk med «Høringsuttale kommuneplan». En ber om at høringsfristen overholdes av hensyn til videre behandling i kommunestyret i september 2019.

Relaterte dokumenter