Situasjonen ses på som udramatisk og er i tråd med det som en kan forvente. Det er dermed totalt registrert 17 tilfeller av Covid-19 i Eigersund.

Relaterte lenker