Dette er en oppfølging av informasjonsmøtet som ble gjennomført 28 juni og hensikten med møtet er i første rekke å informere om hva som er skjedd siden forrige gang, samt orientere om det arbeidet som skjer og skal skje videre utover høsten.

Dette gjelder primært tiltakene som er under detaljprosjektering på strekningen fra Damsgaard bru og opp til Elverhøy som en kan se i flomsikringsplanen.

Dersom en har konkrete spørsmål knyttet til enkelteiendommer eller ønsker et møte, kan en kontakte prosjektleder Mats Nergård på telefon 51 46 82 73, eller mobil 402 44 334.