Kontakt byggesak her

I skjemaet krysser man av for hva henvendelsen gjelder og hvilken kommune den gjelder. 

Uten om skjemaet kan generelle henvendelser som ikke gjelder en pågående byggesak sendes til bygge@eigersund.kommune.no. Vi ber da om at det presiseres hvilken kommune henvendelsen gjelder samt gnr. og bnr. Send gjerne med et kart eller en tegning som viser hva du tenker å gjøre. 

Vi gjør oppmerksom på at søknader om tillatelse til tiltak og dokumenter i pågående saker skal sendes til post@eigersund.kommune.no og ikke til e-posten over eller til den enkelte saksbehandler. Dette for å sikre at de blir registrert korrekt hos dokumentsenteret og på korrekt sak. 

Utover dette er de ansatte på byggesak tilgjengelig for veiledning på telefon og for besøk etter kl. 12 mandag til fredag. Det vil være noe begrenset kapasitet i sommermånedene og vi anbefaler derfor å avtale et tidspunkt på forhånd.