Lørdag den 23. mars 2019 ble det registrert et tilfelle med meslinger på Dalane Legevakt.  Denne sak ble håndtert etter gjeldende retningslinjer og er i dag avsluttet.

Onsdag den 27. mars 2019 ble det registrert et nytt tilfelle med mistanke om meslinger på Dalane legevakt. Denne person har også vært på reise og har blitt smittet på turen. Personen ble innlagt på Stavanger Universitetssykehus (SUS) til videre diagnostikk og behandling. Mistanken om meslinger har blitt bekreftet av Folkehelseinstituttet.

Vi understreker at de to tilfellene ikke har noen sammenheng i det hele tatt. Det er helt eksepsjonelt at det blir registrert to tilfeller i løpet av 5 døgn på en så liten legevakt.

I forbindelse med det siste tilfellet, er det foretatt en kartlegging av hvilke personer som kan ha vært eksponert for smitte, og i løpet av fredag ettermiddag har vi god tro på at de aktuelle personer vil være informert. Nødvendige smittevernstiltak er dermed iverksatt.

Vi vil understreke at dersom man er vaksinert eller tidligere har hatt meslinger, så blir man ikke smittet. Dersom du har mistanke om at du kan være smittet, ber vi deg om å ta kontakt med legevakten på telefonnummer  116 117.

Saken håndteres av kommuneoverlege Bjarne Rosenblad i Eigersund kommune, som også er kommunens smittevernlege.

Relaterte lenker

Du kan lese mer om meslinger på nettsiden til Helse Norge.