På bildet fra første møte ser vi Emmeli Leidland, Ronas Abdo, Trond Tollefsen, Kaja Solli (nestleder), Nikolai Frøyland Aase (leder), Ida Helleren og Torje Tollefsen.

Rådet skal representere ungdoms interesser og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen. Møter og dokumenter ser en på rådets nettsider.

Relaterte lenker

Leder og sekretær i ungdomsrådet

Medlemmer i ungdomsrådet

Nestleder i ungdomsrådet