Formålet er å effektivisere anskaffelsesprosessen, samt sikre sporbarhet, dokumentasjon og etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det er også krav i regelverket for offentlige anskaffelser om at kommuner må ta i bruk verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring.

Anskaffelser som i følge regelverket skal kunngjøres på Doffin eller TED, vil fortsatt bli kunngjort her, men hvis en skal melde interesse og se aktuell informasjon om anskaffelsen, blir en automatisk sendt videre til Mercell. Ved tilbudsforespørsler som sendes til utvalgte leverandører, vil de aktuelle leverandørene få en e-post fra Mercell med informasjon om hvordan de skal gå frem.

Relaterte lenker

Innkjøp i eigersund kommune