Innkjøp i Eigersund kommune - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innkjøp i Eigersund kommune

print.png email  .png

Innkjøp

Innkjøp av varer og tjenester i offentlig regi, også kalt offentlige anskaffelser, er underlagt et omfattende regelverk.

Regelverket har til dels stramme rammer for hvordan anskaffelsesprosessen skal foregå, som også Eigersund kommune er omfattet av ved innkjøp av varer og tjenester. I tillegg har kommunen et eget innkjøpsreglement. På denne siden finner du informasjon om regelverket for offentlige anskaffelser, verktøy til gjennomføring av innkjøp og kontaktinformasjon til kommunens innkjøpsenhet.

Virksomhetene i kommunen har et stort behov for å kjøpe inn varer og tjenester for å kunne gjennomføre alle de tjenestene kommunen daglig tilbyr sine innbyggere. For å få en mest mulig effektiv innkjøpsprosess er det viktig med gode rutiner. I tillegg har myndighetene laget et reglverk for offentlige anskaffelser som skal sikre at fellesskapets ressurser utnyttes best mulig, og at innkjøpene fordeles på leverandørene på en rettferdig måte. Regelverket for offentlige anskaffelser og kommunens interne innkjøpsreglement danner grunnlaget for alle innkjøp som skal foretas i Eigersund kommune.

Kontaktinformasjon 

Regelverket

Innkjøpsreglement

Innkjøpsreglement og andre reglementer knyttet til finans og analyse her.

Rammeavtaler

Tjeneste Leverandør Varighet Type Ansvarlig
Advokattjenester Advokat Sveinung Eliassen A/S 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tore Oliversen
Advokattjenester - Barnevern Advokatene Borgersen & Steinsvåg AS 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Jan Harald Forsmo
Asfalt- og asfaltarbeider Velde Asfalt AS 02.04.2021 – 02.04.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 02.04.24. Rammeavtale Tone Eikeland
Biladministrasjon og leasing Autoplan AS 01.02.2022 - 01.02.2025 + 1 år Rammeavtale Ingeborg Havsø
HMS-tjenester Avonova Helse AS 20.10.2021 – 20.10.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 20.10.24. Rammeavtale Arild Sandstøl
Innleie av anleggsmaskiner med fører Torbjørn Helland Maskin AS og BJ Mydland AS 21.03.2023 – 21.03.2025 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland / Annbjørg Elve Skofteland
Kjøp av kontorrekvisita, fritt skolemateriell og kopipapir Staples Solutions Norway AS 01.06.2021 – 31.05.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 31.05.24. Rammeavtale Arild Sandstøl
Kjøp av legemidler og pakking av multidose/endose Norsk medisinaldepot 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Samarbeid med Stavanger kommune mfl. Ingeborg Havsø
Medisinsk forbruksmateriell NorEngros Kjosavik AS 01.03.2020 – 01.03.2022 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.03.24. Rammeavtale Ingeborg Havsø
Pensjon kommunalt ansatte KLP Gjeldende f.o.m. 01.01.2014 Kontrakt Tore Oliversen
Kjøp av masser Ola Ramsland og Sønner AS 11.07.2022 – 11.07.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland / Annbjørg Elve Skofteland
Renholdsprodukter, papir og plast NorEngros Kjosavik AS 01.04.2023 – 01.04.2025 + 1 år + 1 år Rammeavtale Margit Åreskjold
Rør- og rørdeler Brødrene Dahl AS og Ahlsell Norge AS 09.04.2021 – 09.04.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 09.04.25. Parallelle rammeavtaler Annbjørg Elve Skofteland
Bøker og media til barne- og ungdomsskolene Horjen AS 01.05.2022 – 01.05.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Jan Harald Forsmo
Transport til og fra svømming – skoleåret 2023/2024 Gjennomføring av konkurranse pågår Kontrakt Jan Harald Forsmo
Telefonitjenester på mobil og fastnett Telia Norge AS 04.06.2022 – 03.06.2025 + 1 år + 1 år Rammeavtale Arild Sandstøl
Transport folkevalgte – politiske møter Egersund Taxi 01.04.2023 – 01.04.2025 + 1 år + 1 år Rammeavtale Randi Haugstad
Rensing av sandfangkummer, slamavskillere, avløpsledninger m.m. JTR Gruppen AS 16.09.2022 – 16.09.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland / Annbjørg E. Skofteland
Avtale om samarb./retn.linjer knyttet til bla. smittsom sykdom hos mennesker som kan skyldes næringsmidler, dyr m.m. Eigersund komm., Mattilsynet, Distriktskontoret for Dalane-Sirdal- Flekkefjord Ifølge avtalen skal retningslinjene evalueres årlig og revideres ved behov. Kontrakt
Innleie av vikarer i helse- og omsorgsavdelingen Rammeavtale har utløpt – det skal legges ut ny konkurranse. Rammeavtale Ingeborg Havsø
Forsikring ifm. at velforeningerovertar ansvar for kommunale lekeplasser Vellenes fellesforbund Avtalen gjelder til en av partene sier den opp med 3 måneders varsel. Kontrakt Tone Eikeland
Eiendomsmeglertjenester DNB Eiendom Egersund 05.11.2021 – 05.11.2023 + 1 år + 1 år Rammeavtale Margit Åreskjold
Arbeidsklær / verneutstyr – Teknisk avdeling O. H. Bøe & Sønner AS 01.01.2020 – 31.12.2021 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 31.12.23. Rammeavtale Tone Eikeland / Annbjørg E. Skofteland/ Margit Åreskjold
Storhusholdningsvarer - Meieriprodukter (kjøkkendrift) Tine SA 01.06.2021 – 31.05.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 31.05.24. Rammeavtale Sveinung Stapnes
Storhusholdningsvarer - Kjøttprodukter (kjøkkendrift) Asko Rogaland AS 01.06.2021 – 31.05.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 31.05.24. Rammeavtale Sveinung Stapnes
Storhusholdningsvarer – Kolonialvarer (kjøkkendrift) Asko Rogaland AS 01.04.2020 – 01.04.2022 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.04.24. Rammeavtale Sveinung Stapnes
Storhusholdningsvarer – Poteter, grønnsaker, frukt/grønt (kjøkkendrift) Bama Storkjøkken AS 01.04.2020 – 01.04.2022 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.04.24. Rammeavtale Sveinung Stapnes
Storhusholdningsvarer – Fisk og sjømat (kjøkkendrift) Domstein Sjømat 01.04.2020 – 01.04.2022 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.04.24. Rammeavtale Sveinung Stapnes
Leie, levering, vask og transport av arbeidstøy til helse- og omsorgsavd. Nor Tekstil AS 15.12.2020 – 15.12.2022 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 15.12.23. Rammeavtale Ingeborg Havsø
Leie, levering, vask og transport av flattøy til helse- og omsorgsavd. Nor Tekstil AS 15.12.2020 – 15.12.2022 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 15.12.23. Rammeavtale Ingeborg Havsø
Tømming og bortkjøring av slam og ristgods fra renseanlegg Miljø Container AS 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Annbjørg Elve Skofteland
Container-tjenester Miljø Container AS 15.03.2023 – 15.03.2025 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Prosjekt arbeidsformidling«Jobbspesialist – Ja vi kan» AKS Kompetanse AS 01.01.2020 – 31.12.2021 + 2 år.Avtalen er forlenget til 31.12.23. Kontrakt June Veshovde
Prosjekt «Veien til arbeid» AKS Kompetanse AS 01.09.2020 – 01.09.2021 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.09.23. Kontrakt June Veshovde
Prosjekt arbeidsformidling – Jobbmestring AKS Kompetanse AS 14.06.2022 – 14.06.2024 + 1 år + 1 år Kontrakt June Veshovde
IKT-utstyr Veni AS 25.02.2022 – 25.02.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Arne Rannestad
Hovedbankavtale – økonomiske transaksjoner Sparebanken Sør 01.04.2023 - 31.03.2026 + 1 år Rammeavtale Tore Oliversen
Forsikring – Tjenestereise, ulykke, fritidsulykke KLP 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Kontrakt Tore Oliversen
Forsikring – Gruppeliv Protector 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Kontrakt Tore Oliversen
Forsikring – Ansvar Gjensidige 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Kontrakt Tore Oliversen
Forsikring – Eiendom Gjensidige 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Kontrakt Tore Oliversen
Forsikring – Motorvogn, båt Protector 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Kontrakt Tore Oliversen
Transport av mat (helg og helligdager) til Lundeåne, Kjerjaneset og boliger på Slettebø Eiger FK 01.01.2020 – 31.12.2021 + 1 år + 1 årAvtalen er forlenget til 31.12.23. Kontrakt Sveinung Stapnes
Stifting og forretningsførsel av borettslag – 4-mannsbolig i Hestnes Bate boligbyggelag 30.05.2017 inntil avtale sies opp Kontrakt Ingeborg Havsø
Kontroll- og vedlikeholdsavtale for håndslokkeutstyr Noha Norway AS 15.05.2020 – 15.05.2022 + 1 år + 1årAvtalen er forlenget til 15.05.24. Rammeavtale Margit Åreskjold
Drivstoff til kommunale kjøretøy Circle K Norge AS 10.09.2022 – 10.09.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tore Oliversen
Service, vedlikehold og reparasjoner av medisinteknisk utstyr Norengros Kjosavik AS 10.09.2022 – 10.09.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Ingeborg Havsø
Rådgivende ingeniørtjenester – Bygg / bygningsteknikk (RIB) Multiconsult Norge AS 28.10.2021 – 28.10.2023 + 1 år + 1år Rammeavtale Åshild Bakken
Rådgivende ingeniørtjenester – Elektro Asplan Viak AS 12.04.2021 – 12.04.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 12.04.24. Rammeavtale Åshild Bakken
Rådgivende ingeniørtjenester – VVS Multiconsult Norge AS 01.06.2021 – 01.06.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.06.24. Rammeavtale Åshild Bakken
Rådgivende ingeniørtjenester – Vei ogvann/avløp (inkl. geotekniker og ingeniørgeolog) COWI AS 21.06.2021 – 21.06.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 21.06.24. Rammeavtale Åshild Bakken
Rådgivende ingeniørtjenester – Brann COWI AS 24.06.2021-24.06.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 24.06.24. Rammeavtale Åshild Bakken
Rådgivende ingeniørtjenester – Landskapsarkitekt Norconsult AS 15.06.2021-15.06.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 15.06.24. Rammeavtale Åshild Bakken
Arkitekttjenester og interiørarkitekt Kristiansen & Selmer-Olsen AS og Arkitektkontoret Vest AS 06.11.2019 – 05.11.2021 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 05.11.23. Rammeavtale Åshild Bakken
Vintervedlikehold, rode 1 (Årstaddalen – Lædre) Svein Erik Ørsland 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Vintervedlikehold, rode 2 (Veshovda – Hellerenveien) Ivar Puntervoll Maskinstasjon 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Vintervedlikehold, rode 3 (Slettebø – Bakkebø) Dalane Anleggservice AS 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Vintervedlikehold, rode 4 (Tengs – Hellvik) Per Jarle Undheim 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Vintervedlikehold, rode 5 (Lomeland – Møgedal) Melhus Maskin 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Vintervedlikehold, rode 6 (Hetlandsheia) Inge Byberg AS 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Vintervedlikehold, rode 7 (Årrestad) Inge Byberg AS 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Vintervedlikehold, rode 8 (Skoler og barnehager) Ole M. Maskin 15.11.2022 – 15.11.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Elektronisk medisineringsstøtte Evondos AS og Dignio AS 27.01.2023 – 27.01.2025 + 1 år + 1 år Parallelle rammeavtaler Ingeborg Havsø
Drivstoff til anleggsmaskiner + leveranse av diesel ved strømstans på nødstrømaggregater Jæren Olje AS 05.06.2023 – 05.06.2025 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland / Annbjørg E. Skofteland / Margit Åreskjold
Drift-, vedlikehold og utbygging av belysningsanlegg Skina A/S 01.01.2023 – 31.12.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tone Eikeland
Drift av friluftsanlegg og renovasjon (reservert kontrakt) Uninor AS 01.07.2019 – 01.07.2021 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.09.23. Rammeavtale Tone Eikeland
Håndtering av smittefarlig avfall Uninor AS 20.08.2019 – 20.08.2021 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 30.09.23. Rammeavtale i samarbeid med Bjerkreim kommune. Ingeborg Havsø
Serviceavtale på gassanlegg - Lagård Bravida Norge AS 01.07.2021 – 01.07.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.07.24. Serviceavtale Ingeborg Havsø
Levering av medisinsk gass Nippon Gases Norge AS 20.10.2021-20.10.2023 + 1 år + 1 år Rammeavtale Ingeborg Havsø
Ventilasjonstjenester URD Klima Sandnes AS 15.06.2020 – 15.06.2022 – 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 15.06.24. Rammeavtale Margit Åreskjold
Leie og vedlikehold av multifunksjonsmaskiner Konica Minolta Business Solutions Norway AS 18.09.2020 – 18.09.2022 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 18.09.24. Rammeavtale Arild Sandstøl
Elektrikertjenester MG Elektro AS 01.06.2023 – 01.06.2025 + 1 år + 1 år Rammeavtale Margit Åreskjold
Rørleggertjenester Sig Halvorsen AS 15.04.2021 – 15.04.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 15.04.24. Rammeavtale Margit Åreskjold
Malertjenester Perrongen Interiør AS 01.05.2021 – 01.05.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 01.05.24. Rammeavtale Margit Åreskjold
Tømrertjenester Polygon AS 14.06.2021 – 14.06.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 14.06.24. Rammeavtale Margit Åreskjold
Lisenspartner Crayon AS 22.06.2021 – 22.06.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 22.06.24. Rammeavtale Arne Rannestad
Veterinærvakt i Dalane Marit Brevik, Maren Ommundsen Tuen, Linda Koldal Stenbakk og Tore Malmei 01.07.2021 – 01.07.2025 Kontrakter i samarbeid med Dalane kommuner Steinar Nordvoll
Kjøp av nettverksutstyr Friday Networks AS 09.07.2021 – 09.07.2023 + 1 år + 1 år.Avtalen er forlenget til 09.07.24. Rammeavtale Arne Rannestad
Pasientvarslingssystem Hospital IT AS 20.01.2021 – 20.01.2024. De delene avanskaffelsen som omfattes av SSA-L og SSA-V, forlenges automatisk etter 3 år, med mindre det foretas oppsigelse i tråd med kontrakts-bestemmelsene. Avtale Ingeborg Havsø
Rammeavtale på matleveranser til Dalane DPS Eigersund kommune (kjøkkenet) 01.10.2021 – 01.10.2023 + 1 år + 1 år Rammeavtale hvor Eigersund kommune er leverandør Ingeborg Havsø
Drift av kommunalt korttidslager Uninor AS 01.01.2022 – 01.01.2024 + 1 år + 1 år Avtale Ingeborg Havsø
Levering av CO2 og leie av tankanlegg ved Egersund vannverk Nippon Gases Norge AS 01.02.2023 – 31.01.2028 + 5 år Avtale Annbjørg Elve Skofteland
Innleie av grunnarbeider (vann- og avløp) Aarstad rør og grøfteservice AS 01.12.2022 – 01.12.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Annbjørg Elve Skofteland
Kontormøbler AGG Kontormøbler AS 05.12.2022 – 05.12.2024 + 1 år + 1 år Rammeavtale Tore Oliversen
Kjøp av anleggsgartner-tjenester Bjørns Hage & Anlegg AS og Stangeland Maskin AS 15.04.2023 – 15.04.2025 + 1 år + 1 år Rammeavtale Annbjørg Elve Skofteland / Tone Eikeland
Nyttårsfyrverkeri Pyro Tech Fyrverkeri AS 2023 – 2026 Kontrakt Kari Reianes Spangen
hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 3 etg.
Bøckmans gate 2