Innkjøp i Eigersund kommune - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innkjøp i Eigersund kommune

print.png email  .png

Offentlige anskaffelser

Innkjøp av varer og tjenester i offentlig regi, også kalt offentlige anskaffelser, er underlagt et omfattende regelverk. Regelverket har til dels stramme rammer for hvordan anskaffelsesprosessen skal foregå, som også Eigersund kommune er omfattet av ved innkjøp av varer og tjenester. I tillegg har kommunen et eget innkjøpsreglement. På denne siden finner du informasjon om regelverket for offentlige anskaffelser, verktøy til gjennomføring av innkjøp og kontaktinformasjon til kommunens innkjøpsenhet.

Virksomhetene i kommunen har et stort behov for å kjøpe inn varer og tjenester for å kunne gjennomføre alle de tjenestene kommunen daglig tilbyr sine innbyggere. For å få en mest mulig effektiv innkjøpsprosess er det viktig med gode rutiner. I tillegg har myndighetene laget et reglverk for offentlige anskaffelser som skal sikre at fellesskapets ressurser utnyttes best mulig, og at innkjøpene fordeles på leverandørene på en rettferdig måte. Regelverket for offentlige anskaffelser og kommunens interne innkjøpsreglement danner grunnlaget for alle innkjøp som skal foretas i Eigersund kommune.

Innkjøpsreglement for Eigersund kommune

Kontaktinformasjon 

Regelverket

Rammeavtaler og kontrakter

hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 3 etg.
Bøckmans gate 2