Om festivalen

Om Dalane kulturfestival

Festivalen har blitt arrangert av og i Sokndal, Lund, Eigersund og Bjerkreim kommune siden 1995. Festivalen er finansiert av midler fra Rogaland fylkeskommune, Dalane-kommunene, regionale og lokale bedrifter og organisasjoner samt billettinntekter.

Fellesnevner for arrangementene er en satsing på det lokale kulturlivet. Vi ønsker å arrangere workshops i ulike kunstarter der vi kobler sammen nasjonale, regionale og lokale talenter slik at de lokale talentene kan få ny inspirasjon og kunnskap til nye kulturaktiviteter i og for lokalmiljøet etter at festivalen er ferdig.

Publikum vil få tilbud om spennende aktiviteter og helt nye forestillinger innen ulike kulturformer.

Følg med på nettsidene og lik oss på Facebook for videre informasjon.

Vedtekter for Dalane kulturfestival

  1. Dalane kulturfestival er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og kommunene Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund (Dalane- kommunene)
  2. Dalane kulturfestival arrangeres annet hvert år og er et spleiselag mellom Rogaland Fylkeskommune, Dalane-kommunene og det regionale næringsliv.
  3. Dalane kulturfestival ledes av ei styringsgruppe bestående av kulturmedarbeidere fra Dalane-kommunene.
  4. Dalane kulturfestival skal gi et løft for kulturen, skape begeistring i regionen og ha til hensikt å gi et positiv ettervirkning for lokalmiljøene i Dalane.
  5. Dalane kulturfestival inneholder et mangfold av kulturaktiviteter som kunstutstillinger, konserter, workshops, dans og teater.
  6. Dalane kulturfestival skal gi et kulturtilbud for ulike alderstrinn og for enhver smak.
  7. Dalane kulturfestival skal være en kobling av nasjonalt kjente personer og lokale utøvere, både enkeltpersoner og foreninger og lag.

 


Kontaktinformasjon

Bjerkreim

Eigersund

Lund

Sokndal

Sponsorer

Her finner du en komplett liste over våre sponsorer for festivalen i 2017.