I enkelte tilfeller vil det ikke være praktisk mulig å kontrollere alle forhold knyttet til de utførte arbeidene. Hvilke deler av arbeidene som er kontrollert skal fremgå av redegjørelsen av grensesnittet. I de tilfeller der det bare skal foretas en visuell kontroll av ansvarlig søker, kan løsningen være at ansvarlig søker avgir en forsikring om at det utførte arbeidet er besiktiget og funnet i orden.