Omstillingsplanen svarer på de utfordringer som ble avdekket i analysearbeidet gjennomført i startegi- og forankringsfasen. Planen beskriver de innsatsområdene som omstillingsstyret mener vil gi de 120 nye arbeidsplassene som er prosjektets mål.

Relaterte dokumenter