Se alle tall og historiske tall her.

Prøver tatt 1. august 2022

Sted Badevannskvalitet Resultat
Første vannbasseng God Mindre enn 10
Tveida God Mindre enn 10 cfu/ 100 ml
Langevann Ikke prøve tatt  
Hålå Ikke prøve tatt  
Grautgramsen Ikke prøve tatt  
Gådå God Mindre enn 10 cfu/ 100 ml
Eieåne God 10 cfu/ 100 ml
Hellviksvatnet Ikke prøve tatt  
Lundeåne (Elverhøy) Ikke prøve tatt  
Lundeåne (Over Granholmen Bro) Ikke prøve tatt  
Lundeåne (Under Granholmen bro) God 30 cfu/ 100 ml
Lundeåne (Utløp kraftverk-Badeplass ved Spar) God 60 cfu/ 100 ml