Hva: Anbefalt oppfriskningsdose for de med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19
Hvor: Eigersund helsestasjon (eventuelt Egersundshallen Kart)
Når: 6. oktober 2022

Hvorfor ta ny oppfriskningsdose?

Vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig covid-19, men beskyttelsen faller noe i løpet av noen måneder. Derfor anbefaler FHI en oppfriskningsdose til grupper som kan være spesielt utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Meld deg opp til time

For påmelding gå til timebestilling hos Remin.no for vaksineavtale og logg deg inn med ID-porten. Du kan også hjelpe de nærmeste rundt deg med å gjøre avtale.

Det er også mulig å ta kontakt med Veiledingstorget på telefon 51 46 80 00 for timebestilling.

Hvem har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer og helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. Disse anbefales å ta en oppfriskningsdose nå. Merk  at tilbudet også gjelder personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år o annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 2
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Relaterte lenker