Ordensregler for grunnskolen i Eigersund er vedtatt av politikerne i Kultur- og oppvekstutvalget. Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa også kalt opplæringsloven.

Eigersundskolen skal preges av konstruktivt og utviklende samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte. Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, samarbeid, forutsigbarhet og medansvar for å sikre og utvikle et positivt og godt læringsmiljø i skolene.

Ordensreglementet tar som utgangspunkt at alle elevene bidrar med sine ressurser til å nå målsetningen om et trygt og godt skolesamfunn for alle. Reglementet skal også være et felles verktøy for eigersundskolen for å ha en mest mulig lik saksbehandling. Videre skal det inneholde et felles sett med sanksjoner som i størst mulig grad vil fremme en likhet blant skolene med hensyn til tiltak og andre reaksjonsformer.

Ordensreglementet omfatter alle offentlige grunnskoler i Eigersund kommune og gjelder også skolefritidsordningene så langt det passer. Les de komplette reglene i dokumentet under.

Relaterte dokumenter