Er du over 75 år er det nå mulig å abonnere på middag fra Eigersund kommune. Du får da porsjoner for alle dagene kjørt hjem tre ganger i uken. Dette er det samme tilbudet som de som har sykdom eller nedsatt funksjonsevne får.

Brukerutvalget fikk servert hjemmelaget fiskegrateng med poteter og gulerøtter som var menyen på kjøkkenet på Lagård denne dagen.

Mer informasjon om tilbudet og bestilling finner du her.

Hvem er felles brukerutvalg?

Felles brukerutvalg skal gi råd til de andre politiske utvalgene. De har spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, seniorer, flyktninger og innvandrere. Utvalget skal passe på at alle grupper i kommunen blir hørt og ivaretatt.

Felles brukerutvalg har 9 medlemmer. 3 medlemmer velges fra pensjonistforeningene, 2 medlemmer fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og 2 medlemmer fra flykninger/innvandrere. 2 av medlemmene er politikere.

Relaterte lenker

Tilbereding av mat

Presentasjon av mat