Det har etter hvert blitt en tradisjon at rådmannen legger frem sitt forslag på denne måten. Nå når dokumentene også blir lagt ut på nett vil alle få mulighet til å se budsjettet samtidig. I tillegg til at en kan laste ned hele filene samlet her, vil en også kunne lese budsjettforslaget på biblioteket og i rådhusets fjerde etasje.

Videre saksgang er at politikerne går i gjennom tallene, gjør de endringene som de måtte ønske og så vedtar et endelig budsjett i kommunestyret.

Relaterte dokumenter

PDF

Excel

PowerPoint